verbeter de stad

Blogs

Participeer de stad

Aankondiging nieuwe verbetertool: PARTICIPEER DE STAD Op het platform ‘verbeter de stad’ delen alle verbeteraars van de leefomgeving hun beste verbetertools, en zij inspireren, ondersteunen en verbinden daarmee anderen, die hun veranderende leefomgeving eveneens willen verbeteren en verduurzamen.Participatie is een belangrijke pijler voor het verbeteren van de stad. Het creëert […]

Read More

En nu écht gebiedsgericht stedelijk programmeren!

Met programmeer de stad hebben we een tool ontwikkeld die je door het gebiedsgericht stedelijk programmeerproces heen helpt. De tool is dus ondergeschikt aan het proces van programmeren. Maar wat is gebiedsgericht stedelijk programmeren eigenlijk?De gemeente Amsterdam omschrijft het zo:Het doel is een gemeenschappelijk stedelijk perspectief te creëren (Strategisch Meerjaren […]

Read More

Breng de natuur terug naar huis

De missie van verbeter de stad is: Samen onze veranderende leefomgeving verbeteren en verduurzamen. Eén van de mooiste en makkelijkste maatregelen hiervoor zijn groene daken.Hoewel Nederland op dit moment kampt met een woningtekort staat ons kleine land vol met gebouwen. Allemaal hebben ze één ding gemeen; ze staan op een […]

Read More

Mijn Missie voor Nederland in de Volkskrant

Bouw een zelfvoorzienende drijvende stad voor 100.000 inwoners Afgelopen zaterdag was het laatste artikel in een zomerreeks van artikelen in de Volkskrant waarin een ingezonden Missie Nederland werd onderzocht en besproken door de wetenschapsredactie. Dit was de uitvraag van de krant in het voorjaar: Welke extreem ambitieuze missie wilt u […]

Read More

Het begin

Ik ga jullie stap voor stap meenemen in het proces dat ik heb doorlopen om te komen tot verbeter de stad en de verbetertools. Deze ontwikkeling is nog volop gaande, echter heeft het proces om hier te komen mij al zoveel gebracht dat ik het zinvol vind om te delen. […]

Read More

33 jaar later

33 jaar geleden, ik was 11 en mijn zusje 9, hebben we samen het Nederland milieu fonds opgericht. Vastberaden zijn we gestart om middels het maken van een milieukrant geld op te halen. Dit geld wilde we investeren in een beter milieu, vervuilende bedrijven laten stoppen, minder auto’s laten rijden, […]

Read More

Integraal stedelijk programmeren van onze leefomgeving

De organisatie van het beheer en onderhoud van onze leefomgeving wordt steeds complexer, en de roep om een meer integrale afstemming tussen de diverse stakeholders wordt daarmee luider en luider.   Met hun kennis en rentmeesterschap van de openbare ruimte zijn de beheerders van de leefomgeving bij uitstek degenen die […]

Read More