verbeter de stad

Participeer de stad

25 februari 2022, doorBouke de Jong

Blogs

Aankondiging nieuwe verbetertool: PARTICIPEER DE STAD

Op het platform ‘verbeter de stad’ delen alle verbeteraars van de leefomgeving hun beste verbetertools, en zij inspireren, ondersteunen en verbinden daarmee anderen, die hun veranderende leefomgeving eveneens willen verbeteren en verduurzamen.
Participatie is een belangrijke pijler voor het verbeteren van de stad. Het creëert draagvlak, inbreng vanuit de gebruikers, samenhang in de omgeving en verbetering die vanuit de gebruikers worden aangedragen. Er zijn vele manieren om invulling te geven aan participatie. De kersverse verbetertool participeer de stad geeft een overzicht van alle producten, vormen, werkwijzen op het gebied van participatie.
Participeer de stad heeft als doel om alle stakeholders vanuit participatie bij elkaar te brengen, en de verbinding met elkaar op te zoeken. Vanuit diverse belangen wordt participatie toegepast, en kunnen de stakeholders sneller en efficiënter hun weg vinden in de wereld van participatie.
Participatie tools geven belangrijke input voor het verder invulling van projecten en opgaven. Met programmeer de stad worden de complexere programma’s beter worden gestuurd, naast alle andere opgaven zoals energietransitie, klimaatadaptatie, duurzaamheid en innovatieve ontwikkelingen. Door participatie toe te passen kan gebruik worden gemaakt van de kennis vanuit de samenleving, die ook van toepassing zijn voor deze opgaven. Op deze manier zijn we beter op de toekomst voorbereid en kunnen alle grote en kleine veranderingen die op ons afkomen, goed verankeren in de processen. Op naar een mooiere leefomgeving!
Participeer de stad maakt gebruik van vele bestaande bewezen participatietools en kennis hierover, zoals onder andere:
CROW : Vormen van Inspraak – Participatie – CROW

Meer info? Neem contact met ons op!

Tags:

Blogs

Gerelateerde berichten