verbeter de stad

Welkom

Laten we samen onze veranderende leefomgeving verbeteren en verduurzamen

Met de #1 methodiek voor stedelijk programmeren van onze leefomgeving
VDS-Logomark-White

De uitdaging

Je wilt een programma maken voor de leefomgeving. Integraal gaan werken. Aansluiten bij de ambities en waarden van de leefomgeving.

 

Je weet echt wel dat het beter moet, maar hoe dan? Je mist focus en houvast om deze verandering écht door te zetten.

 

De wereld van beheer is complex, vele uitdagingen, belangen en ontwikkelingen. Soms is het gewoon lastig om in dit drukke speelveld overzicht te houden.

 

Ontdek hoe je focus, duidelijkheid en overzicht kunt krijgen en behouden. Ontdek hoe je dit kan inzetten voor duurzame resultaten.

De oplossing

Programmeer de stad is de methodiek voor het stedelijk programmeren van de leefomgeving en bestaat uit 3 hoofdonderdelen:

Het resultaat is een geprioriteerd en afgewogen verbeterprogramma met projecten en programma’s in de openbare ruimte.

steden verbeterd
0
gebruikers die helpen verbeteren
0
bewoners die profiteren van de verbeteringen
0
steden verbeterd
0
bewoners die profiteren van de verbeteringen
0
Testimonials

Gebruikers over verbeter de stad

Wat een geweldig initiatief! Vanuit de missie om onze leefomgeving te verbeteren verbetertools en gebruikers aan elkaar verbinden. En vooral dat het niet blijft bij gemeenten en adviesbureaus, nee het platform is er voor iedereen, ook bewoners, bewonersverenigingen en bv woningbouwverenigingen. Dat is volgens mij echt uniek, want alleen samen kunnen we bouwen aan het verbeteren van onze leefomgeving

Wouter Minkhorst

Programmamanager Recreatie &
Toerisme bij Regio Rivierenland
Verbeter de stad als platform voor het verbeteren van onze leefomgeving, opent voor mij en andere stadsbeheerders vele deuren naar goede verbetertools. En ik word ook gelijk enthousiast om zelf samen met Bouke te gaan bouwen aan nieuwe verbetertools. Wat een goed initiatief!

Jeroen Rodenburg

Strategisch adviseur
gemeente Wassenaar