verbeter de stad

Jaarlijks een integraal en gebiedsgericht programma voor de leefomgeving

En nu écht stedelijk programmeren

Het maken van een programma voor de openbare ruimte wordt steeds complexer. Grote opgaven zoals de gevolgen van klimaatveranderingen, de energietransitie en de toenemende participatie van gebruikers samenbrengen in één programma van de openbare ruimte is de uitdaging. Een programmeerproces en programmeertool om je door dit proces heen te helpen was er nog niet!

Wat

Programmeer de stad is een volwaardige methodiek dat bestaat uit drie succesfactoren om Stedelijk Programmeren op te zetten, te ondersteunen en te verbeteren.

Voor wie

Gemeenten die de ambitie hebben om op een integrale wijze een programma voor de leefomgeving te maken.

Waar

De methodiek is er op ingericht dat de medewerkers van de gemeente zelf in staat komen om het maken van een programma voor de leefomgeving te maken en jaarlijks te verbeteren.

Hoe

Door de structuur en het programmeerproces goed in de organisatie te zetten. Door de medewerkers te trainen & begeleiden en door goede ondersteunende tools te gebruiken.

Wanneer

Plan een kennismaking in en we starten zo snel als je wilt met het maken van een plan van aanpak specifiek voor jouw situatie en uitdaging.

Waarom

Programmeer de stad heeft als doelstelling om jou te helpen met het maken en verbeteren van je programma voor de leefomgeving. De methodiek helpt je om dit jaarlijks beter te doen en daarmee de leefomgeving te verbeteren en verduurzamen.

Hoe werkt het?

We starten met een op maat plan van aanpak op basis van jullie huidige situatie en ambitie.

Onderdeel van het plan is de methodiek om het programmeerproces stevig in jullie organisatie te zetten.

We zetten een programma op voor de betrokken collega´s, teams en afdelingen zodat men zich het programmeerproces en de tools eigen kan maken.

Met behulp van workshops gaan jullie stap voor stap leren en ontwikkelen.

De unieke verbetertool ´programmeer de stad´ zorgt voor de ondersteuning en de borging van het programmeerproces.

De beheerder van de leefomgeving

De roep om een meer integrale afstemming tussen de diverse stakeholders in de openbare ruimte wordt luider en luider. Met hun kennis en rentmeesterschap van de openbare ruimte zijn de beheerders van de leefomgeving bij uitstek degenen die meer integrale afstemming kunnen bewerkstelligen, door een meer regisserende, verbindende en initiërende rol aan te nemen.

Het is nu aan de beheerders van de leefomgeving om de handschoen op te pakken. Maar zoals gezegd, dat valt niet mee. Het blijkt bijzonder lastig om de vele verschillende belanghebbenden met elkaar te verbinden en op een effectieve en integrale manier te laten samenwerken. Programmeer de stad geeft de organisatie de handvatten om dit wel te bereiken.

Programmeer de stad

Programmeer de stad is een oplossing voor het stedelijk programmeren van de leefomgeving en bestaat uit 3 onderdelen:
Het resultaat is een geprioriteerd en afgewogen verbeterprogramma met projecten en programma’s in de openbare ruimte.
Testimonials

Gebruikers aan het woord

Samen met Bouke heb ik voor de doorontwikkeling van het team beheer, binnen de gemeente, het traject van Integraal Programmeren vorm gegeven. Daarbij is ook gekeken hoe andere gemeenten dat doen, leren van elkaar en kennisdelen! Wat goed dat voor Integraal Programmeren en voor kennisdeling een verbetertool/ platform is ontwikkeld.

Arie Anninga

Teamleider Projecten, Management Goois
Natuurreservaat at Goois Natuurreservaat.

Meer weten, plan een kennismaking in

Geïnteresseerd en wil je meer weten. Plan dan een kennismaking in en laat je gegevens hieronder achter. Dan neem ik snel contact met je op.