verbeter de stad

Integraal stedelijk programmeren van onze leefomgeving

Het probeem

Het maken van een programma voor de openbare ruimte wordt steeds complexer. Grote opgaven zoals de gevolgen van klimaatveranderingen, de energietransitie en de toenemende participatie van gebruikers samenbrengen in één programma van de openbare ruimte is de uitdaging. Een programmeertool om je door dit proces heen te helpen was er nog niet!

De beheerder van de leefomgeving

De roep om een meer integrale afstemming tussen de diverse stakeholders in de openbare ruimte wordt luider en luider. Met hun kennis en rentmeesterschap van de openbare ruimte zijn de beheerders van de leefomgeving bij uitstek degenen die meer integrale afstemming kunnen bewerkstelligen, door een meer regisserende, verbindende en initiërende rol aan te nemen.

 

Het is nu aan de beheerders van de leefomgeving om de handschoen op te pakken. Maar zoals gezegd, dat valt niet mee. Het blijkt bijzonder lastig om de vele verschillende belanghebbenden met elkaar te verbinden en op een effectieve en integrale manier te laten samenwerken. De verbetertool programmeer de stad biedt uitkomst.

Programmeer de stad

Programmeer de stad is de eerste en enige verbetertool die speciaal ontwikkeld is voor de beheerder. Het voert de beheerder door het planmatig en integraal programmeren van de stad heen, waarin de belangrijke verbeteringen worden meegenomen.

 

Het resultaat is een geprioriteerd en afgewogen verbeterprogramma met projecten en programma’s in de openbare ruimte.

Testimonials

Gebruikers aan het woord

Samen met Bouke heb ik voor de doorontwikkeling van het team beheer, binnen de gemeente, het traject van Integraal Programmeren vorm gegeven. Daarbij is ook gekeken hoe andere gemeenten dat doen, leren van elkaar en kennisdelen! Wat goed dat voor Integraal Programmeren en voor kennisdeling een verbetertool/ platform is ontwikkeld.

Arie Anninga

Teamleider Projecten, Management Goois
Natuurreservaat at Goois Natuurreservaat.

Uitleg over programmeer de stad

Wil je meer weten en een gratis power point ontvangen met al de ins en outs van programmeer de stad? Laat dan hier je gegevens achter.