verbeter de stad

Recensies

Wat anderen zeggen over Programmeer de stad

Recensies

Gebruikers aan het woord

 

Samen met Bouke heb ik voor de doorontwikkeling van het team beheer, binnen de gemeente Stichtse Vecht, het traject van Integraal Programmeren vorm gegeven. Daarbij is ook gekeken hoe andere gemeenten dat doen, leren van elkaar en kennisdelen! Wat goed dat voor Integraal Programmeren er een methodiek en verbetertool is ontwikkeld met Programmeer de stad.

Arie Anninga

Afdelingsmanager Beheer Openbare Ruimte, gemeente Nijkerk

 

Waarom wilden jullie programmeer de stad gebruiken? 

We waren op zoek naar een afstemmingstool om alle werken en initiatieven in de openbare ruimte in 1 overzicht inzichtelijk te maken. We wilde een programma met gemeente brede kaart waarin de begrenzing van de werken/projecten op een simpele manier kon worden ingetekend of vanuit beheersystemen kon worden overgeheveld. Daarnaast wilde we ook dat we een zoek- en filterfunctie erin hebben. Programmeer de Stad voldoet aan al deze wensen.

 

Welk probleem heeft programmeer de stad voor jullie opgelost?

Het levert op dat door een helder overzicht diverse overlappende zaken direct werden gezien en afstemming kon plaatsvinden. Anders zou dit mogelijk pas in de uitvoering geconstateerd worden dat deze werken elkaar in de weg zaten. De afstemming en de kans om integraal werken op te pakken of te communiceren wordt hiermee makkelijk en efficiënt.

 

Heb je nog overwogen om voor een andere leverancier te kiezen?

Nee, na een demo bleken al ons wensen makkelijk worden ingevuld. Zaken die we als Zeist specifiek willen hebben kunnen met wat overleg worden geïmplementeerd. We merkte omdat het webbased oplossing is dat er ook voor interne automatiseringsafdeling geen werk bij komt voor updates e.d. wat ook een groot voordeel is. De software is intuïtief en daardoor is de drempel om zaken in te vullen en bij te houden laag. Bij een dergelijk overzicht is actueel houden net zo belangrijk als de eerste verzamelronde.

 

Wat heeft de investering in programmeer de stad concreet opgeleverd?

In Zeist zijn we net begonnen maar nu al zien we binnen de afdeling al makkelijk de conflicten of mogelijkheden tot samenwerken oplichten op de kaart. De grote vervangingsprojecten van de afdeling die in uitvoering, voorbereiding of zelfs toekomstige wensen zitten in het systeem. De onderhoudsopgave voor ca. 10 jaar kunnen worden gekoppeld aan verkeerskundige wensen en subsidieprojecten. Dit willen we later verder uitbouwen naar projecten van andere afdelingen zoals van ruimtelijke projecten en initiatieven. Ook wordt gekeken of zelfs de kleinere onderhoudsopgaven willen toevoegen. Als we eenmaal een goed gevuld overzicht hebben kunnen we ook de stap buiten de gemeente maken. De tool helpt ons dan ook voor overleg met andere overheden (RWS, provincie, buurgemeenten), NUTS partijen of grote renovaties van woningbouwverenigingen.

Niklas Harts

Integraal beheerder, Gemeente Zeist

 

Waarom wilden jullie Bouke en Programmeer de stad inzetten? 

Het programmeren van werkzaamheden in de openbare ruimte is een vak, waarbij het aantal mensen dat hierin gespecialiseerd is best klein is. Ivm het vertrek van enkele collega’s, was Stedelijk Beheer in Amsterdam naarstig op zoek naar kennis en kunde op dit vlak. Met Bouke hadden we al snel een match: zowel op de inhoud, als op zijn persoonlijke benadering.

 

Welk probleem heeft deze inzet voor jullie opgelost?

Met de inzet van Bouke hebben we afgelopen jaar onze programmeercyclus kunnen uitvoeren en verbeteren. Als deskundige op dit vlak kon Bouke snel zelfstandig aan de slag in een soms best onoverzichtelijke organisatie in Amsterdam.

 

Heb je nog overwogen om voor een ander te kiezen?

Nee

 

Wat heeft deze investering concreet opgeleverd?

Een goed afgestemde geactualiseerde meerjarenprogrammering voor zowel onderhoud en verbeteringen in de openbare ruimte. En het besef dat programmeren van werkzaamheden in de openbare ruimte geen technische exercitie is, maar draait om samenwerken en begrip voor elkaars belangen.

 

Matthijs Opheikens

Ambtelijk Opdrachtgever Stadsbehoud, Stadsverbetering & Klimaatadaptatie Gemeente Amsterdam