verbeter de stad

Bouke de Jong

Ik ben Bouke de Jong. Oprichter van verbeter de stad en specialist stedelijk programmeren van onze leefomgeving. Vanuit mijn missie om samen onze leefomgeving te verbeteren en verduurzamen heb ik verbeter de stad opgericht.

Een gezonde leefomgeving; wat is hiervoor nodig?

Nu investeren in de basis van de publieke gezondheid voorkomt gezondheidsschade op termijn. Logisch zou je zeggen. Feit is dat Nederland jaarlijks 6.000 euro per persoon in de zorg investeert. Voor preventie is dat slechts 20 euro per persoon. Ook in onze leefomgeving is er nog veel te winnen.Wat is […]

Read More

Integrale wijkaanpak opzetten met deze 3 gouden regels

We bevinden ons in een kantelperiode: nu en in de komende periode zal onze leefomgeving grote veranderingen ondergaan als gevolg van transities op het gebied van energie, klimaatadaptatie, mobiliteit, verstedelijking, natuur en sociaaleconomische verhoudingen. Deze opgaven kunnen niet los van elkaar worden gezien en moeten leiden tot een integrale verbetering […]

Read More

Lancering van de visual van Programmeer de stad

Afgelopen periode hebben we gewerkt aan het visualiseren van wat Programmeer de stad is en wat het inhoudt. Daar is deze visual uit ontstaan. Hieronder kort de uitleg: Met de klok mee begint het visuele verhaal rechts bovenin met de missie en dat is het verbeteren en verduurzamen van de […]

Read More

DataQuint – LogisD

Op de slimste hectare van de wereld, de High Tech Campus Eindhoven, werd donderdag 24 maart het verhaal van Verbeter de stad verteld! Op gebruikersdag Logis-D, georganiseerd door DataQuint en de gemeente Eindhoven, kwamen verschillende gemeenten bijeen, met in het bijzonder de afdelingen die zich bezighouden met het beheer en […]

Read More

Participeer de stad

Aankondiging nieuwe verbetertool: PARTICIPEER DE STAD Op het platform ‘verbeter de stad’ delen alle verbeteraars van de leefomgeving hun beste verbetertools, en zij inspireren, ondersteunen en verbinden daarmee anderen, die hun veranderende leefomgeving eveneens willen verbeteren en verduurzamen.Participatie is een belangrijke pijler voor het verbeteren van de stad. Het creëert […]

Read More

En nu écht gebiedsgericht stedelijk programmeren!

Met programmeer de stad hebben we een tool ontwikkeld die je door het gebiedsgericht stedelijk programmeerproces heen helpt. De tool is dus ondergeschikt aan het proces van programmeren. Maar wat is gebiedsgericht stedelijk programmeren eigenlijk?De gemeente Amsterdam omschrijft het zo:Het doel is een gemeenschappelijk stedelijk perspectief te creëren (Strategisch Meerjaren […]

Read More