verbeter de stad

Integraliteit in de fysieke leefomgeving, das logisch of toch niet?

20 februari 2023, doorBouke de Jong

Blogs
Vreemde titel eigenlijk. Is dit een pleonasme: bij een pleonasme wordt een eigenschap die onlosmakelijk verbonden is met een woord of een woordgroep nog eens – dubbelop – door een ander woord uitgedrukt.

Integraliteit en de fysieke leefomgeving?

De betekenis is anders en toch is er in de fysieke leefomgeving per definitie integraliteit. Of toch niet?
Wat is integraliteit?
Een integrale aanpak of benadering die, gezien vanuit de klant, samenhangend is en aandacht heeft voor alle leefgebieden. Het gaat om een allesomvattende, holistische aanpak van de vraagstukken.
Dit is een mooie definitie waarbij het mij opvalt dat het gaat om het bekijken vanuit de klant, dus de gebruiker van de leefomgeving. Nu klinkt dat logisch maar is voor de meeste technici zeker niet gemakkelijk. Je kijkt van nature vanuit je eigen bril, vanuit je eigen expertise naar de asset waar jij verantwoordelijk voor bent. Dat is je opdracht en je focus. Daar ben je voor besteld.
Misschien is het leren kijken vanuit de klant dan ook wel de grootste uitdaging voor de beheerder van die fysieke leefomgeving.
Altijd kijken met een integrale bril
Om de gebruiker van de leefomgeving, de klant op de juiste manier te helpen ben je als beheerder hiervan verplicht met je integrale bril te kijken naar deze leefomgeving. De gebruiker kijkt en gebruikte de leefomgeving ook op die manier en dat is waar we het voor doen. En met kijken bedoel ik ook vooral kijken. Betekent niet dat alles integraal opgepakt moet worden buiten, zeker niet.
Integraal kijken betekent dat er aan de voorkant van een vraagstuk aandacht is voor de samenhang. Vanuit deze integrale blik onderzoek je de behoefte van de leefomgeving en daarmee de behoefte van de gebruiker hiervan.
En dan begint het spel…
Dan is het zoeken naar de beste oplossingen en dat doe je vooral met logisch verstand.
En programmeren met logisch verstand
Met je integrale bril kijken betekent zeker niet altijd integraal oppakken. Dat doe je wanneer dit meerwaarde geeft aan de leefomgeving en de gebruikers, wanneer dit niet te veel kapitaalvernietiging oplevert of wanneer dit politiek of vanuit de grotere opgaven gewenst is.
En dat is ook precies wat belangrijk is om vast te leggen met elkaar. Wanneer heeft de integrale aanpak binnen jullie programmeerproces meerwaarde? Wat zijn jullie spelregels hierbij?
Eén ding is zeker; er is onvoldoende geld om alles op te pakken. Wat heeft hoge prioriteit en wat minder? Wat is de jullie belangrijkste ambitie, waarde of doelstelling? Zorg binnen je spelregels voor een vastgestelde prioritering waarmee je keuzes kan maken.
Hoe doe je dat dan?
Door het programmeerproces op te pakken als een project. Starten met je doel voor ogen en met een duidelijk stappenplan. Een plan voor het neerzetten van het programmeerproces, voor het trainen en helpen van de collega’s en ten slotte ondersteuning met goede tools.
In de gemeente Amsterdam ondersteund Programmeer de stad het programmeerproces openbare ruimte en in het bijzonder het gebiedsgericht maken van de programmering met de Stadsdelen. Hier hebben we al de info aan de voorkant inzichtelijk gemaakt en confronteren we dat met elkaar in de verkennende gesprekken met de belangrijkste stakeholders per stadsdeel.
Programmeer de stad is een methodiek dat jou kan helpen het integrale programmeerproces op te starten en te borgen. De methodiek is er op ingericht dat de medewerkers van de gemeente zelf in staat komen om het maken van een programma voor de leefomgeving te maken en jaarlijks te verbeteren.
Wil je op eindelijk écht gaan stedelijk programmeren? Op een professionele wijze een programma voor de leefomgeving maken?
Check de methodiek: Programmeer de stad en meld je aan als je meer wilt weten.
Tags:

Blogs

Gerelateerde berichten