verbeter de stad

Blogs

Programmamanager duurzaamheid is de spin in het web

We bevinden ons in een kantelperiode: nu en in de komende periode zal onze leefomgeving grote veranderingen ondergaan als gevolg van transities op het gebied van energie, klimaatadaptatie, mobiliteit, verstedelijking, natuur en sociaaleconomische verhoudingen. Deze opgaven kunnen niet los van elkaar worden gezien en moeten leiden tot een integrale verbetering […]

Read More

Transitie programmeren; het moet vanaf NU anders!

Europa wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Klimaatneutraal wil zeggen dat er geen effect is op het klimaat. Hiervoor heeft Nederland een nieuw energiesysteem nodig: van opwek, gebruik, transport tot en met opslag van energie. Heerlijk zo’n duidelijke ambitie en resultaatsafspraak. Over 27 jaar is het zover, ruim de tijd zou […]

Read More

Een gezonde leefomgeving; wat is hiervoor nodig?

Nu investeren in de basis van de publieke gezondheid voorkomt gezondheidsschade op termijn. Logisch zou je zeggen. Feit is dat Nederland jaarlijks 6.000 euro per persoon in de zorg investeert. Voor preventie is dat slechts 20 euro per persoon. Ook in onze leefomgeving is er nog veel te winnen.Wat is […]

Read More

Integrale wijkaanpak opzetten met deze 3 gouden regels

We bevinden ons in een kantelperiode: nu en in de komende periode zal onze leefomgeving grote veranderingen ondergaan als gevolg van transities op het gebied van energie, klimaatadaptatie, mobiliteit, verstedelijking, natuur en sociaaleconomische verhoudingen. Deze opgaven kunnen niet los van elkaar worden gezien en moeten leiden tot een integrale verbetering […]

Read More

Lancering van de visual van Programmeer de stad

Afgelopen periode hebben we gewerkt aan het visualiseren van wat Programmeer de stad is en wat het inhoudt. Daar is deze visual uit ontstaan. Hieronder kort de uitleg: Met de klok mee begint het visuele verhaal rechts bovenin met de missie en dat is het verbeteren en verduurzamen van de […]

Read More