verbeter de stad

Integrale wijkaanpak opzetten met deze 3 gouden regels

23 januari 2023, doorBouke de Jong

Blogs
We bevinden ons in een kantelperiode: nu en in de komende periode zal onze leefomgeving grote veranderingen ondergaan als gevolg van transities op het gebied van energie, klimaatadaptatie, mobiliteit, verstedelijking, natuur en sociaaleconomische verhoudingen. Deze opgaven kunnen niet los van elkaar worden gezien en moeten leiden tot een integrale verbetering van onze leefomgeving.
De wijk is hét schaalniveau om deze uitdagingen aan te pakken: hier komen de opgaven samen en kunnen ze geïntegreerd worden. De wijk is herkenbaar, heeft vaak eenduidige eigenschappen en is behapbaar.
Hoe kom je tot een Integrale wijkaanpak?
Welke wijk is nu klaar voor deze integrale verbetering? Hoe bepaal je waar de kansen liggen en de urgentie het hoogst is? Dat doe je met deze 3 gouden regels:
Ik ga het uitleggen…
Stel je voor dat je als een vogel over je stad of gemeente vliegt, je bekijkt de leefomgeving vanuit een helicopterview. Je kent de belangrijkste opgaven van de gemeente. Bijvoorbeeld de energietransitie, het vergroenen of klimaat adaptief inrichten van de stad. Bepaal dan eerst waar dit kans van slagen heeft en écht nodig is. Deze plekken zie je al vliegende over de stad oplichten.
Vervolgens poppen overal al de ingeplande aanleidingen op…rioolvervangingen, achterstallig onderhoud van de verharding etc. Je ziet het van bovenaf steeds helderder, een aantal wijken en lichten veel meer op dan andere.
Tenslotte komen per wijk al de mogelijke koppelkansen voor verbetering van de leefomgeving naar boven. Welke wijken zijn dan het meest verlicht? Waar komen al deze opgaven en kansen bij elkaar? Waar zie je vanuit de lucht het licht?

Daar begin je!

Jij wilt toch ook duidelijkheid?

Juist omdat de opgaven integraal zijn. Juist omdat ze zo groot zijn en impact hebben op de gehele leefomgeving. Juist daarom wil je toch weten waar je aan toe bent. Je wilt weten als beheerder van de openbare ruimte welke wijken wanneer aan de beurt zijn. Want je wilt je programmering hierop aan kunnen passen.
En dan vergeet ik bijna de andere stakeholders, namelijk woningbouwverenigingen, winkeliers, wijkvereniging en bewoners. Zij willen ook weten waar ze aan toe zijn. Iedereen hoort op het nieuws dat er veel veranderingen op stapel staan, maar wanneer is dat bij ons in de wijk? Die vraag leeft!
Starten met stedelijk programmeren
Integrale wijkaanpak start met duidelijkheid en dus weten waar je moet beginnen. Om deze duidelijkheid te krijgen vlieg je de opgave strategisch aan, verbind je al de opgaven, de aanleiding en de koppelkansen met elkaar (integraliteit). En bepaal je vervolgens welke wijken wanneer aan de beurt zijn. Hiermee kan je een planning maken van al de wijken in de gemeente. Hiermee maak je een lange termijn planning voor het verbeteren en verduurzamen van je gehele stad.
Neem je collega’s mee, maak ze enthousiast. Benoem de voordelen, kansen en vertel vooral dat het werk hier leuker en uitdagender door wordt. En dat juist de bewoners hier blij van worden.

Wil je hiermee aan de slag? Ontdek hoe de methodiek Programmeer de stad jou hierbij kan helpen. En plan een kennismaking in om te ontdekken of we kunnen starten met een eerste analyse.

Tags:

Blogs

Gerelateerde berichten