verbeter de stad

En nu écht gebiedsgericht stedelijk programmeren!

24 november 2021, doorBouke de Jong

Blogs
Met programmeer de stad hebben we een tool ontwikkeld die je door het gebiedsgericht stedelijk programmeerproces heen helpt. De tool is dus ondergeschikt aan het proces van programmeren. Maar wat is gebiedsgericht stedelijk programmeren eigenlijk?
De gemeente Amsterdam omschrijft het zo:
Het doel is een gemeenschappelijk stedelijk perspectief te creëren (Strategisch Meerjaren Programma), voorafgaand aan het opstellen van een investeringsprogramma en uitvoeringsprogramma.
De gewenste resultaten moeten worden bereikt door de integratie van verschillende programma’s van asseteigenaren tot één ‘stadsprogramma’. Hierdoor worden kansen en dilemma’s voor de stad als geheel zichtbaar. Met inzicht in het effect van afwegingen moet de gemeente in staat worden gesteld om transparante keuzes te maken. De integrale benadering maakt het mogelijk om sturing te hebben op het gehele programma in de stad. Ook valt er inkoopvoordeel mee te behalen. Ten slotte moet de gebiedsgerichte benadering zorgen voor een goede aansluiting bij het gebiedsgericht werken en bij de belangen van de stakeholders in de omgeving.
Mooie woorden en ambities die vele gemeenten hebben, echter de praktijk is dat het een lastig proces is dat slecht van de grond komt. Maar hoe komt dat dan?
Het proces van programmeren vraagt erom dat er aan de voorkant plannen en programma’s van de diverse stakeholders gedeeld worden met elkaar. Dus dat betekent openheid geven en eigenlijk je eigen planning uit handen geven. Dat is lastig! Het liefst ga je als programmamanager of projectleider lekker door met je plan zonder het op de grote hoop te gooien en er met elkaar naar te kijken.
De ‘muurtjes’ tussen de diverse afdelingen zijn vaak een obstakel. Men wil niet dat ze er zijn, maar in de praktijk zijn ze er vaak wel. Logisch ook, want je hebt je eigen opdracht, begroting en doelstellingen. Dat loslaten en samen met de andere afdelingen en stakeholders naar het totale programma voor de stad gaan kijken klinkt goed, maar is vaak eng en lastig!
Daarnaast is het ook gewoon lastig om alle programma’s en projecten daadwerkelijk op elkaar te leggen en transparante en goede afgewogen keuzes te maken. Het is lastig omdat de informatie overal en nergens opgeslagen is en omdat het proces van afwegen en kiezen complex is. En wat doe je wanneer het een lastig en complex proces is, dan doe je het niet óf je zorgt dat het gemakkelijker wordt!
Programmeer de stad is de eerste en enige verbetertool die de assetmanager en programmamanager door het gebiedsgericht stedelijk programmeren van de stad heen voert, waarbij al de belangrijke verbeteringen in de stad worden meegenomen. Er komt een stadsprogramma uit waarin onder andere politieke ambities, de gevolgen van de klimaatveranderingen, de mobiliteitsopgave, de energietransitie en de verbetering van de beleving van de openbare ruimte zijn meegenomen. En het mooie is dat de verbetertool je door dit proces heen helpt, juist omdat dit verbinden van deze belangrijke opgaven en doelstellingen ook daadwerkelijk lastig is. En dan is de assetmanager opeens degene die het initiatief tot echte integraliteit en verbetering neemt, ondersteund door programmeer de stad.
In artikelen en interviews wordt er veel gesproken over deze volgende stap. Dat de gevolgen van de klimaatverandering en de energietransitie zorgen voor een veranderende opgave voor de assetmanager en programmamanager van de openbare ruimte. En nu is er met programmeer de stad eindelijk ook een tool beschikbaar die de assetmanager en programmamanager door dit veranderde proces heen helpt. Deze verbetertool werkt simpel en intuïtief en helpt je met 5 logische stappen door het programmeerproces heen.
Benieuwd naar de werking van deze verbetertool?
Laat een berichtje achter en ik stuur je een presentatie op waarin de werking van programmeer de stad wordt uitgelegd!
Groet,
Bouke
Tags:

Blogs

Gerelateerde berichten