verbeter de stad

Integraal stedelijk programmeren van onze leefomgeving

26 juli 2021, doorBouke de Jong

Blogs

De organisatie van het beheer en onderhoud van onze leefomgeving wordt steeds complexer, en de roep om een meer integrale afstemming tussen de diverse stakeholders wordt daarmee luider en luider.

 

Met hun kennis en rentmeesterschap van de openbare ruimte zijn de beheerders van de leefomgeving bij uitstek degenen die meer integrale afstemming zouden kunnen bewerkstelligen, door een meer regisserende, verbindende en initiërende rol aan te nemen.

 

Beheerders van onze leefomgeving worden tot nu toe vaak gezien als uitvoerders, als operationele krachten die de openbare ruimte onderhouden, meldingen en klachten in behandeling nemen en die vervolgens ook op een goede manier oplossen. Deze rol vervullen ze met verve, maar ze lopen hiermee wel vaak achter de feiten aan.

 

De omslag naar zo’n regisserende, aanjagende rol is voor beheerders niet zo eenvoudig. Beheer- en onderhoudstaken zijn vaak thematisch ingedeeld, met een strikte afbakening tussen de thema’s. En ook politiek gezien is weinig verbinding tussen de politiek verantwoordelijke voor de openbare ruimte en de overige bestuurders.

 

Nu wordt bijvoorbeeld vaak gekeken naar de (technische) staat van de assets in de stad. Is deze weg of riolering, vanwege de leeftijd en de staat waarin deze verkeert, toe aan onderhoud of vervanging? Andere (meer overkoepelende) belangen, zoals de beleving van de openbare ruimte, de gevolgen van klimaatveranderingen, en politieke ambities worden minder frequent meegenomen in dit beslisproces. Hierdoor kunnen grote kansen worden gemist om de leefomgeving integraal te verbeteren.

 

Het is nu aan de beheerders van de leefomgeving om de handschoen op te pakken. Maar zoals gezegd, dat valt niet mee. Het blijkt bijzonder lastig om de vele verschillende belanghebbenden met elkaar te verbinden en op een effectieve en integrale manier te laten samenwerken. Daarom heb ik de verbetertool ‘programmeer de stad’ ontwikkeld.

 

Programmeer de stad is de eerste verbetertool die speciaal is ontwikkeld voor beheerders van de leefomgeving. Het voert de beheerder door een programma, waarin allerlei mogelijke verbeteringen in de stad, op een planmatige en integrale manier, worden betrokken in het verbetertraject.

Tags:

Blogs

Gerelateerde berichten