verbeter de stad

Nu écht een integraal programma voor de leefomgeving

Ondersteund met een unieke verbetertool

Integraal programmeren

Het maken van een goed integraal programma voor de openbare ruimte is complex. Grote opgaven zoals de gevolgen van klimaatveranderingen, de energietransitie en de toenemende participatie van gebruikers samenbrengen in één programma van de openbare ruimte is de uitdaging.

De beheerder van de leefomgeving

De roep om een meer integrale afstemming tussen de diverse stakeholders in de openbare ruimte wordt luider en luider. Met hun kennis en rentmeesterschap van de openbare ruimte zijn de beheerders van de leefomgeving bij uitstek degenen die meer integrale afstemming kunnen bewerkstelligen, door een meer regisserende, verbindende en initiërende rol aan te nemen.

Het is nu aan de beheerders van de leefomgeving om de handschoen op te pakken. Maar zoals gezegd, dat valt niet mee. Het blijkt bijzonder lastig om de vele verschillende belanghebbenden met elkaar te verbinden en op een effectieve en integrale manier te laten samenwerken. Programmeer de stad geeft de organisatie de handvatten om dit wel te bereiken.

Programmeer de stad

Programmeer de stad is een oplossing voor het stedelijk programmeren van de leefomgeving en bestaat uit 3 onderdelen:
Het resultaat is een geprioriteerd en afgewogen verbeterprogramma met projecten en programma’s in de openbare ruimte.
Testimonials

Gebruikers aan het woord

Samen met Bouke heb ik voor de doorontwikkeling van het team beheer, binnen de gemeente, het traject van Integraal Programmeren vorm gegeven. Daarbij is ook gekeken hoe andere gemeenten dat doen, leren van elkaar en kennisdelen! Wat goed dat voor Integraal Programmeren en voor kennisdeling een verbetertool/ platform is ontwikkeld.

Arie Anninga

Teamleider Projecten, Management Goois
Natuurreservaat at Goois Natuurreservaat.

Meer weten, plan een kennismaking of demo in

Geïnteresseerd en wil je meer weten. Plan dan een kennismaking of demo in en laat je gegevens hieronder achter. Dan neem ik snel contact met je op.